วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รู้จักผู้เขียน

สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวนารีรัตน์ ทองสุวรรณ

ชื่อเล่น แตง

อายุ 16

เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539

งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง นอน

สร้างบล็อคนี้มาเพื่อส่งงานอาจารย์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์